Polityka Prywatności

1.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Bezokularow.pl S.A. z siedzibą przy os. Władysława Łokietka 31/23, 62-200 Gniezno. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

·      w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Użytkownika,

·      w związku z zapisaniem się na newsletter (subskrybcję) Sklepu (na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez odznaczenie stosownego checkboxu lub poprzez dodanie swojego adresu e-mail, a następnie po potwierdzeniu faktu rejestracji, zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanym do niego pierwszym mailu, co będzie tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail w opisanym celu),

·      w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

·      w związku z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail (pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika poprzez odznaczenie stosownego checkboxu w formularzu rejestracyjnym/zakupów)

·      w związku z rejestracją konta Użytkownika,

·      w związku z zamieszczaniem przez Użytkowników komentarzy pod produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,

·      w związku z korespondencją mailową,

·      dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.

2.   Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Użytkownik może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na swoim koncie bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: kontakt@bezokularow.pl, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności.

3.   Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.

4.   Sprzedawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.   Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie i w Polityce prywatności oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

6.   Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).